श्रावण ११ गते २०७६

चर्चित गायक शिशिर योगिको मार्मिक गित , गाऊमा बोल्ने कोही छैन ।

चर्चित गायक शिशिर योगिको मार्मिक गित , गाऊमा बोल्ने कोही छैन ।

गाऊमा बोल्ने कोही छैन ।