भाद्र १७ गते २०७७

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको प्रथम बैठक सम्पन्न

गण्डकी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको प्रथम बैठक सम्पन्न भएको मुख्यमन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग को अध्यक्षतामा बसेको बेठकले बिकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या लगायतका बारेमा छलफल गरेको छ । बैठकमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, प्रदेशको समग्र सामाजिक र आर्थिक अवस्था र विकास समस्याबारे प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गिरिधारी शर्माले आफ्नो बिषय राखेको जनाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार
बैठकमा विकास आयोजना कार्यान्वयनका समस्या,ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्या,ससर्त, समपुरक, विशेष र साझेदारी कार्यक्रममा स्थानीय तहको सहभागिता सम्बन्धी समस्या,स्थानीय तहमा आवधिक विकास योजना र मध्यावधि खर्च संरचना तर्जुमा गर्न प्राविधिक समस्या ,स्थानीय तहमा अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी समस्या
र राष्ट्रिय विकास समस्या समधान समितिमा लैजानुपर्ने समस्याका बारेमा छलफल भएको थियो ।